นายกอบจ.สงขลา แสดงความยินดีในงานฉลองครบรอบในการก่อตั้งมูลนิธิเทิดคุณธรรม หาดใหญ่

    2017-05-11 14:51:09
    10 พ.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวแสดงความยินดีในงานฉลองครบรอบในการก่อตั้งมูลนิธิเทิดคุณธรรม หาดใหญ่ ปีที่ 46 ณ มูลนิธิเทิดคุณธรรม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในด้านการศึกษาของการเรียนการสอนภาษา ปีละ 1 ล้านบาท เป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้ยังได้บริจาค 1.1 ล้านบาท เพื่อให้มูลนิธิของโรงเรียน นำไปพัฒนาการศึกษาของเด็กๆ โดยเน้นในเรื่องของภาษา