นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการติดตามกลไก และพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์

    2017-05-11 14:46:21
    10 พ.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการติดตามกลไก และพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยนายวัลลพ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางติดตามกลไก และพิจารณาคุ้มครองสัตว์ ซึ่งคณะกรรมการได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีข้อพิพาทการเคลื่อนย้ายสุนัขจรจัด จากกลุ่มรักสุนัขและสมาคมพิทักษ์สัตว์ โดยมีนายไพร พัฒโน นายกเทศบาลนครหาดใหญ่ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่