นายกอบจ.สงขลา ทำพิธีนำฤกษ์จุดธูปเทียนบูชา พร้อมทั้งวางศิลาฤกษ์อาคารจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก 9 ตำบล

    2017-05-08 16:10:29
    8 พฤษภาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทำพิธีนำฤกษ์จุดธูปเทียนบูชา พร้อมทั้งวางศิลาฤกษ์อาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก 9 ตำบลในพิธีเปิดงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองสะเดา โดยมีนายสุเมธ ศศิธร นายกเทศบาลเมืองสะเดา สมาขิกสภา อบจ.สงขลาในพื้นที่สะเดา นายกจาก อปท.หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วม ในพิธีสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ณ พุทธอุทยานเขาเล่สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมรำลึก ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาของโลก เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ดังนั้นทางเทศบาลเมืองสะเดาจึงร่วมกับพุทธอุทยานเขาเล่สะเดาจัดงานครั้งนี้ขึ้น และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาท)ในการจัดสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก 9 ตำบล ณ พุทธอุทยานเขาเล่สะเดา ดังนั้นนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในการสร้างอาคารดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ครั้งนี้