นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการปั่นจักรยานเพื่อน้อง นศท.มทบ.42

    2017-05-08 10:50:22
    7 พฤษภาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ พล.ท.ปิยะวัฒน์ นาควาณิช แม่ทัพภาคที่ 4 ประธานในพิธีเปิดโครงการปั่นจักรยานเพื่อน้อง นศท.มทบ.42 ณ กองบังคับการศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.42 สงขลา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 3,000 คน