นายก อบจ.สงขลา ตรวจความคืบหน้าของสนามติณสูลานนท์

    2017-05-08 10:40:20
    6 พ.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายสุรกิจ กาญจนะ ผอ.กองช่าง ตรวจความคืบหน้าของสนามติณสูลานนท์ ซึ่งได้ให้ผู้รับจ้างแต่ละส่วนงานในชั้นที่สาม เร่งดำเนินการในส่วนต่างๆ อาทิ การติดตั้งกระจก ฝ้าเพดาน การปูพื้นกระเบื้องในส่วนของห้องบางห้องที่ยังไม่เรียบร้อย และเรื่องของช่างสี ให้เสร็จโดยเร็ว พร้อมกำชับเรื่องการปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าสนามติณสูลานนท์ สนามแห่งนี้จะเสร็จทันใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 แน่นอน