กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งข่า - บ้านปลายรำ

    2017-05-05 10:04:35
    4 พฤษภาคม 2560 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งข่า - บ้านปลายรำ ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา