กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เกรดปรับพื้นที่ภายในพุทธมณฑลสงขลา ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

    2017-05-05 10:04:15
    4 พฤษภาคม 2560 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เกรดปรับพื้นที่ภายในพุทธมณฑลสงขลา ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา