ผู้อำนวยการกองช่าง ส่งเจ้าหน้าที่กองช่างเร่งช่วยปรับพื้นที่สนามติณฯ

    2017-05-05 10:04:00
    4 พ.ค.60 ผู้อำนวยการกองช่าง ส่งเจ้าหน้าที่กองช่างเร่งช่วยปรับพื้นที่สนามติณฯ พร้อมขนเศษวัสดุที่เหลือใช้เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้ฝ่ายจัดสวนทำการลงต้นไม้ให้สวยงาม