นายก อบจ.สงขลา เร่งงานก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาติณสูลานนท์ ในส่วนหน้า

    2017-05-05 10:03:10
    3 พ.ค.60 เวลา (08.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เร่งงานก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาติณสูลานนท์ ในส่วนหน้า ระดม ผอ.กองช่าง และ รก.ผอ.กองผังเมืองจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ามาดูแลการก่อสร้างอย่างเร่งด่วน โดยทำงานประสานกับผู้รับจ้าง พร้อมทั้งตรวจการวางระบบภายในอาคารทุกชั้นอาคาร