นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรอง ท่านมูฮำหมัด อะฟานดี้ อบู บากา กงสุลใหญ่มาเลเซีย

    2017-05-03 16:05:44
    2 พ.ค.60 เวลา 18.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรอง ท่านมูฮำหมัด อะฟานดี้ อบู บากา กงสุลใหญ่มาเลเซีย และคณะ ซึ่งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย มาเลเซีย ร่วมกัน ทั้งด้านการท่องเทียว การกีฬา การค้าชายแดน การลงทุน รวมถึงการหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาจราจรติดขัดบริเวณพรหมแดนทั้งสองฝั่งชายแดน