นายก อบจ.สงขลา ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาติณสูลานนท์

    2017-05-03 16:02:45
    2 พ.ค.60 เวลา 10.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาติณสูลานนท์ ซึ่งจะใช้เป็นสนามกีฬาหลักในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ตรวจดูการทำงานของผู้รับจ้าง พร้อมทั้งสั่งงานผู้รับจ้าง เพื่อที่จะเร่งให้เสร็จก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ