นายกอบจ.สงขลา ตรวจดู และติดตามความก้าวหน้าการทำงานโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ

    2017-05-03 14:53:42
    2 พ.ค.60 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจดู และติดตามความก้าวหน้าการทำงานของผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ