รองนายกอบจ.สงขลา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสทิงพระวิทยา

    2017-05-02 15:13:34
    1 พฤษภาคม 2560 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสทิงพระวิทยา อ.สทิงพระ จ.สงขลา ที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา