รองนายกอบจ.สงขลา ประธานเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี

    2017-05-02 15:10:03
    1 พฤษภาคม 2560 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จ.สงขลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลช สงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา