รองนายกอบจ.สงขลา ประธานในพิธี เปิดกิจกรรม Smila Jazz Festival 2017

    2017-05-02 14:54:52
    30 เม.ย.60 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับมอบหมายจาก นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม Smila Jazz Festival 2017 ณ บริเวณศาลาไทย หาดสมิหลา อ.เมืองจ.สงขลา โดยมี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ศิลปิน นักศึกษาและประชาชนร่วมในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะศิลปศาสตร์ เทศบาลนครสงขลา และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยครั้งนี้นับเป็นการจัดดนตรีแจ๊ส ระดับชาติ ซึ่งทางยูเนสโก ได้กำหนดให้วันที่ 30 เมษายนของทุกปีเป็นวันดนตรีแจ๊สนานาชาติ และครั้งนี้ถือเป็นการร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งการจัดดนตรีแจ๊สในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 6 และยังได้รับเกียรติจากวงดนตรีแจ๊สจากประเทศมาเลเซีย มาร่วมสร้างสีสรรค์ จึงนับเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง และประการสุดท้ายเพื่อเป็นการสดุดดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นทั้งนักประพันธ์ และนักดนตรีแจ๊ส จึงนับเป็นการจัดกิจกรรมที่ดีและมีคุณค่าต่อ เยาวชน ประชาชนในจังหวัดสงขลา