นายกอบจ.สงขลา นิมนต์พระอาจารย์ ปราโมทย์ออกมาทัศนศึกษานอกสถานที่ ก่อนจะลาสิกขาบท

    2017-05-02 14:45:32
    30 เม.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นิมนต์พระอาจารย์ ปราโมทย์ และพระภิกษุ วัดใหม่ทุ่งคา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พร้อมสามเณรที่บวชในภาคฤดูร้อนซึ่งออกมาทัศนศึกษานอกสถานที่ ก่อนจะลาสิกขาบท มารับฉันท์เพลที่บ้านพักเขารูปช้าง ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา