นายกอบจ.สงขลา ติดตามความก้าวหน้างานสนามติณฯ

    2017-05-02 14:42:11
    30 เม.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้างานสนามติณฯ ซึ่งจะใช้ในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35