นายก อบจ.สงขลา ร่วมในงานรวมน้ำใจ สู่ศูนย์อบรมจริยธรรม ประจำมัสยิดบุสตานูรด์เร๊าะห์ม๊ะฮ์

    2017-05-02 14:34:47
    29 เม.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในงานรวมน้ำใจ สู่ศูนย์อบรมจริยธรรม ประจำมัสยิดบุสตานูรด์เร๊าะห์ม๊ะฮ์ ณ ลานเอนกประสงค์หมู่ 4 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา