นายก อบจ.สงขลา ร่วมในการจัดกิจกรรม เชื่อมสะพานหัก สานรักสู่คลองแดน

    2017-05-02 14:23:59
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในการจัดกิจกรรม เชื่อมสะพานหัก สานรักสู่คลองแดน  ณ ตลาดน้ำคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา โดยที่เรื่องของคลองแดนถือเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นการจัดการโดยชุมชนในพื้นที่ ซึ่งเมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมาวันที่สะพานหัก หน่วยงานต่างๆก็ให้ความร่วมมือในการเข้ามาช่วยเหลือชุมชน และในส่วนของ องการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้สนับสนุนเครื่องมือและไม้วัสดุในการทำสะพาน พร้อมชุดจากกองช่าง มาช่วยเหลือในการซ่อมแซมสะพาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนัก ถึงความเข้มแข็งของชุมชน และเห็นความตั้งใจจากทุกหน่วยงานของจังหวัด ที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในชุมชนคลองแดน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาเที่ยวในตลาดน้ำคลองแดน ถือเป็นความห่วงใยจากทุกฝ่าย ต่อชุมชนวิถีพุทธคลองแดน  ซึ่งส่วนราชการทั้งหมด พร้อมเข้ามาดูแลและให้กำลังใจชุมชนแห่งนี้ ถือเป็นชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ได้จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ มอบให้ชุมชนช่วยกันซ่อมแซมสะพานที่พังลงช่วงสงกรานต์ ให้สามารถเปิดใช้ได้ตามปกติ และจัดพิธีขอโทษและปลอบขวัญผู้ที่ตกน้ำในวันเกิดเหตุ