นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าของสนามติณสูลานนท์ส่วนหน้า

    2017-05-02 14:17:21
    29 เม.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าของสนามติณสูลานนท์ส่วนหน้า ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่าง การทาพื้นสีภายในอาคาร และกำลังติดตั้งอุปกรณ์ภายในทั้งหมดของอาคาร พร้อมทั้งกำชับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละชิ้นงาน เร่งดำเนินการให้เสร็จทันเวลา