นายกอบจ.สงขลา ประธานในพิธีปิดกิจกรรม การสอนทักษะขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์

    2017-05-02 14:13:14
    29 เม.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีปิดกิจกรรม การสอนทักษะขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 4 - 30 เมษายน 60 ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน 2 ด้านคือ ทักษะด้านศิลปดนตรี และ ทักษะด้านกีฬา มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 137 คน พร้อมกันนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนที่ผ่านการอบรมทักษะขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ทั้งด้านศิลป ด้านดนตรีและด้านกีฬา ณ ห้องประชุม โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ทั้งนี้เป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มาทำโครงการดีๆ แบบนี้ในภาคฤดูร้อน และเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมาหาความรู้ จากการเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานในด้านต่างๆ ที่ได้เปิดการอบรบ ทั้งด้านการกีฬา การดนตรีและด้านศิลป แม้จะเป็นระยะสั้น แต่เหนืออื่นใดทุกคนจะได้รับความรู้ติดตัวกลับไป ในช่วงระยะเวลาปิดเทอม และมีโอกาสรู้จักกับเพื่อนต่างโรงเรียน ที่มาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้