นายก อบจ.สงขลา ประธานในการประชุมติดตามงานสนามติณฯ

    2017-04-27 11:32:47
    26 เม.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุมติดตามงานสนามติณฯ ซึ่งจะใช้ในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ซึ่งได้ลงพื้นที่สำรวจ พร้อมทั้งมีการประชุมเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้า และรับทราบปัญหา อุปสรรค เพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายเคเบิล ซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ให้สำเสร็จลุล่วงโดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้