นายกอบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาและกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา

    2017-04-27 11:13:41
    26 เม.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาและกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ในโอกาสมาแวะเยี่ยมเยียน และปรึกษาหารือในเรื่องของความร่วมมือ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหอการค้าจังหวัดสงขลา ในการที่จะร่วมกันส่งเสริมพัฒนา การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของจังหวัดสงขลาต่อไปในอนาคต พร้อมกันนี้ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาได้เรียนเชิญ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของหอการค้าจังหวัดสงขลา