นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

    2017-04-27 11:03:21
    26 เม.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในฐานะเลขาธิการสำนักงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ร่วมให้การต้อนรับ รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่จากการกีฬาแห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงผู้แทนจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และฝ่ายเทคนิคการกีฬาจังหวัดสงขลา ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่เพื่อสำรวจสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์ โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับ ณ โรงแรมกรีนเวิล์ด อ.เมือง จ.สงขลาโดยเป็นการประชุมเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าของความพร้อมของสนามแข่งขัน และสนามฝึกซ้อม พร้อมทั้งเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายเทคนิคกีฬาของจังหวัดสงขลา ตลอดจนถึงชมรมกีฬาในจังหวัดสงขลา เพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี