นายกอบจ.สงขลา ตรวจดูความคืบหน้าภายในสนามกีฬาติณสูลานนท์ส่วนหน้า

    2017-04-27 10:47:05
    26 เม.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจดูความคืบหน้าภายในสนามกีฬาติณสูลานนท์ส่วนหน้า ที่จะใช้เป็นปรำในพิธีเปิด และพิธีปิดของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 เพื่อที่จะประเมินผล ในการหาข้อสรุปการทำงานของแต่ละฝ่าย ซึ่งคาดว่าต้นเดือนมิถุนายนทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์ และสามารถเปิดใช้ เพื่อต้อนรับนักกีฬาจากทั่วประเทศได้แน่นอน ในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 ซึ่งจะเริ่มในระหว่างวันที่ 20 มิถุนายนถึง 30 มิถุนายน 2560