นายก อบจ.สงขลา ร่วมเปิดงาน ART WAY ASIAN WAY

    2017-04-27 10:35:56
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมเปิดงาน ART WAY ASIAN WAY ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้ และการสร้างสรรค์ศิลปกรรมสู่อาเซียน เป็นจิตรกรรม ประติมากรรมและการพิมพ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปกร ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และหอศิลป์สงขลา โดยเป็นการแสดงนิทรรศการงานศิลปะ ART WAY ASIAN WAY ซึ่งทำให้เกิดความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพราะเป็นการแสดงงานศิลปะ และงานจิตรกรรมจากกลุ่มศิลปินจากทั่วทุกมุมโลก เป็นงานศิลปะที่กลุ่มศิลปินเหล่านี้ได้สร้างสรรค์ สื่อสาร สื่ออารมณ์ผลงาน มาจากการได้ไปพบเห็นบรรยากาศ และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา สะท้อนออกมาให้ชาวสงขลาได้เห็นผลงานในรูปแบบงานศิลปะและงานจิตรกรรม