นายก อบจ.สงขลา ร่วมในงานวันเกิดฮกเต็กแป๊ะกงคลองแงะ ครบรอบ 106 ปี

    2017-04-27 10:24:13
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมในงานวันเกิดฮกเต็กแป๊ะกงคลองแงะ ครบรอบ 106 ปี ณ ศาลเจ้าแป๊ะกงคลองแงะ โดยมีนายกเทศบาลตำบลคลองแงะ สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการศาลเจ้าแป๊ะกงคลองแงะให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดงานวันเกิดฮกเต็กแป๊ะกงคลองแงะ ในโอกาสครบรอบ 106 ปี เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าแป๊ะกงคลองแงะ และเทศบาลตำบลคลองแงะ ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น ณ ศาลเจ้าแป๊ะกงคลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา