นายก อบจ.สงขลา ติดตามเร่งรัดการก่อสร้างสนามกีฬาติณสูลานนท์

    2017-04-24 09:42:45
    เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ติดตามเร่งรัดการก่อสร้างสนามกีฬาติณสูลานนท์