นายก อบจ.สงขลา มอบกองช่างตรวจสอบกรณีสะพานไม้ตลาดน้ำคลองแดนชำรุด

    2017-04-20 10:10:20
    17 เมษายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา มอบกองช่างตรวจสอบกรณีสะพานไม้ตลาดน้ำคลองแดน อำเภอระโนด ชำรุดเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป