นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมวันแตงโม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

    2018-03-26 15:40:44
    25 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมวันแตงโม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม ณ บ้านบางพังกา-เขาน้อย หมู่1 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แตงโมปลอดสารพิษที่ปลูกในพื้นที่อำเภอเทพา ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม รวมถึงพืชผักทางการเกษตรอื่นๆ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่สี่อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยที่อำเภอเทพามีพื้นที่ปลูกแตงโมจำนวนมากซึ่งที่ตำบลสะกอมมีเกษตรกรที่ปลูกแตงโมร่วม 2000 ไร่ โดยเฉพาะที่ตลาดเขาน้อย นับเป็นตลาดค้าส่งและค้าปลีกแตงโมที่มีชื่อเสียงของอำเภอเทพา