นายก อบจ.สงขลา ร่วมทำบุญในงาน ห่มผ้าพระสามองค์ ที่วัดเทพาไพโรจน์

    2017-04-10 14:29:34
    9 เม.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา และสมาชิกสภา อบจ.สงขลา เดินทางมานมัสการหลวงพ่อพระสามองค์ และร่วมทำบุญ ในงาน ห่มผ้าพระสามองค์ ที่วัดเทพาไพโรจน์ ซื่งหลวงพ่อพระสามองค์ ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเทพา และครั้งนี้ เทศบาลตำบลเทพาได้จัดกิจกรรม ห่มผ้าพระสามองค์ขึ้น