นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประจำปี 2560

    2017-04-05 13:45:02
    4 เม.ย.60 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประจำปี 2560 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรักความสามัคคี โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ เพื่อให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจด้านกีฬา อีกทั้งยังช่วยประสานความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดแบบยั่งยืน โดยการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด จะเริ่มระหว่างวันที่ 10 -12 เมษายน 2560 ณ หาดสมิหลาบริเวณศาลาไทย อ.เมือง จ.สงขลา