นายก อบจ.สงขลา ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันแห่งชาติ

    2017-04-05 11:03:14
    3 เม.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ในฐานะเป็นประธานสำนักเลขาธิการการจัดการแข่งขัน และศูนย์ประสานงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายสำนักเลขาธิการและศูนย์ประสานงานการแข่งขันฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา โดยเป็นการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน การแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา ตลอดจนถึงความคืบหน้าการจัดหารายได้ ฝ่ายสิทธิประโยชน์ ติดตามความคืบหน้าของแต่ละฝ่าย ในส่วนของปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน 20 ฝ่าย และเส้นทางวิ่งคบเพลิงไฟพระฤกษ์ก่อนการแข่งขันจะเริ่ม ทั้งนี้เพื่อที่จะหาข้อสรุปในการพิจารณาต่อไป