นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของสนามติณฯ

    2017-04-05 11:01:54
    3 เม.ย.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของสนามติณฯ ซึ่งอยู่ในระหว่างปรับพื้นของสนามด้านหน้าของสนามติณฯ ตลอดแนวเสาธง ในส่วนด้านในแต่ละชั้น ได้วางโครงเพื่อเตรียมติดตั้งกระจกเกือบทุกห้องให้เสร็จในอีกไม่กี่วัน และยังเหลือชิ้นงานบางส่วนที่กำลังรออะไหล่ส่งมา ดังนั้นจึงให้ความมั่นใจได้ว่า เสร็จทันแน่นอน