นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในการ จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย

    2017-04-03 14:54:39
    2 เมษายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานในสังกัด อบจ.สงขลา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยประชาชน ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในการ จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันที่ 2 เมษายน 2560 อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ และทรงมีพระชนมายุครบ 62 พรรษาในวันที่ 2 เมษายน 2560 ดังนั่นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา