อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    2017-04-03 14:49:56
    วันที่ 2 เม.ย. 60 อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2560 ในหัวข้อ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คุณลักษณะผู้เข้าประกวดกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ผลงานของผู้เข้าประกวด กำหนดให้ใช้ สีน้ำ สีน้ำมัน หรือสีอะคริลิก โดยสามารถแต่งเติมเทคนิคประกอบการวาดภาพได้ตามความคิดสร้างสรรค์ ขนาดภาพ ไม่ต่ำกว่า 40x60 เซนติเมตร โดยผลการประกวดวาดภาพ มีดังนี้- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอานนท์ หมวดหม๊ะ- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวันสมชัย ขลุกเอียด- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายอนุพัฒน์ อำภัยฤทธิ์- รางวัลชมเชย ได้แก่นายกิตติศักดิ์ พานิชกุล