นายก อบจ.สงขลา ประชุมอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่

    2017-03-29 15:20:50
    28 มี.ค.60 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประชุมอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ