นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดการประชุม โครงการอบรมครู กศน.แกนนำเทคโนโลยีอวกาศ จังหวัดชายแดนภาคใต้

    2017-03-29 15:17:08
    วันที่ 28 มี.ค.60 เวลา 08.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการอบรมครู กศน.แกนนำเทคโนโลยีอวกาศ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสและสถาบัน กศน.ภาคใต้ โดยมีคณะครู อาจารย์ จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการอบรม ณ สถาบัน กศน. ภาคใต้ อ.เมือง จ.สงขลา