กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านศาลาธรรม์ - ริมคลองชลประทานทุ่งระโนด

    2017-03-29 15:09:49
    วันที่ 27 มีนาคม 2560 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง อบจ. สายบ้านศาลาธรรม์ - ริมคลองชลประทานทุ่งระโนด ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา