นายก อบจ.สงขลา ดูความคืบหน้าของการก่อสร้างด่านสะเดา ขาเข้าหลังใหม่

    2017-03-29 15:03:24
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ดูความคืบหน้าของการก่อสร้างด่านสะเดา ขาเข้าหลังใหม่ ซึ่งเชื่อมระหว่างซุ้มประตูเมือง ถนนเลียบชายแดนขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จะดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณสนามหญ้าริมถนนเลียบชายแดน พร้อมทั้งนำต้นไม้มาเสริมเพื่อความสวยงาม ตลอดแนวถนนบริเวณหน้าซุ้มประตูเมือง ซึ่งจะเปิดใช้เร็วๆนี้ เพื่อแก้ปัญหาจราจรแออัดบริเวณด่านพรมแดนสะเดา