นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูความคืบหน้าของการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ

    2017-03-29 15:02:38
    นายนิพนธ์ บุญญามนี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยท่านธนารักษ์จังหวัดสงขลา ตรวจดูความคืบหน้าของการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ภายในสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตั้งแต่ บริเวณภายในชั้นหนึ่งถึงชั้นที่สาม ซึ่งกำลังติดตั้งกระจกโดยรอบอาคาร และบางส่วนกำลังอยู่ในระหว่างการลงสีพื้นภายในตัวอาคาร