นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าของการก่อสร้างอัฒจรรย์ส่วนหน้า สนามติณฯ

    2017-03-29 15:01:19
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าของการก่อสร้างอัฒจรรย์ส่วนหน้า ซึ่งจะใช้ในพิธีเปิด และปิดของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 โดยขณะนี้การก่อสร้างได้รุดหน้าไปมาก โดยทางนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่กำกับดูแลการก่อสร้างด้วยตนเอง ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 พร้อมทั้งกำชับผู้รับเหมา และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันกำหนด ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวให้ความมั่นใจว่า การก่อสร้างอัฒจรรย์ส่วนหน้าแห่งนี้เสร็จทันแน่นอน ในราวต้นเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งสนามกีฬาติณสูลานนท์แห่งนี้ จะใช้ในพิธีเปิด และปิด ซึ่งจะใช้เป็นสนามในการแข่งขันกรีฑา จึงขอเรียนกับพี่น้องประชาชนว่า ขณะนี้จังหวัดสงขลา พร้อมเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์