นายก อบจ.สงขลา ร่วมกล่าวในงานเลี้ยงพบปะคณะกรรมการของสมาคมฮกเกี้ยนจังหวัดสงขลา

    2017-03-20 09:42:45
    18 มีนาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมกล่าวในงานเลี้ยงพบปะคณะกรรมการของสมาคมฮกเกี้ยนจังหวัดสงขลา และร่วมต้อนรับท่านกงสุลใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา โดยกล่าวว่า รู้สึกเป็นความโชคดีของชาวสงขลา ที่ท่านเอกอัครฑูตจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ได้มาเยือนจังหวัดสงขลาถึง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเมื่อคราวเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งท่านฑูตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้นำเงินมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลา และครั้งที่สองซึ่งครั้งนั้นได้ทราบว่าทางท่านฑูตได้มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาเมืองสงขลา และที่น่าดีใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องที่ท่านกงสุลใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลาได้ปรารภว่า ท่านจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเที่ยวเมืองสงขลา อีก 500,000 คน ซึ่งถือว่านี่เป็นข่าวใหญ่ของเมืองสงขลาของเรา และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา แม้จะเป็นองค์กรเล็กๆ แต่ถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือ ก็ยินดีเข้ามาช่วยและสนับสนุนอย่างเต็มที่ แม้แต่อาจจะต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆก็ตาม ทั้งนี้เพื่อที่จะร่วมกัันผลักดันให้เมืองสงขลา เป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง บัดนี้เราต้องมองว่านี่คือโอกาสของคนสงขลา เราโชตดีที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดสงขลา ในแต่ละปีมีจำนวนมาก และ 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวนั้นส่วนใหญ่จะมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงถือได้ว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นตัวเลขส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองสงขลา และในอนาคตถ้าเส้นทางสายใหม่ทางทะเลเกิดขึ้น ตามนโยบายของทางรัฐบาลจีนในเรื่องของการค้าการขนส่งทางทะเล ก็จะทำให้เมืองสงขลาเป็นเมืองท่า ที่ต้องเป็นจุดหนึ่งในการจอดพักสินค้าของสาธารณประชาชนจีน เราก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุน และการท่องเที่ยวมากขึ้น ดังนั้นภาษาจีนจึงนับว่ามีความสำคัญอย่างมากที่ทุกคนจะะต้องเรียนรู้ ในอนาคตอย่างน้อยเราทุกคนต้องสามารถเรียนรู้ได้สองภาษา คือภาษาไทยและภาษาจีน และในฐานะที่สมาคมฮกเกี้ยน ได้มีการรวมตัวกัน ในการร่วมมือกันช่วยทำประโยชน์ให้กับเมืองสงขลานี้ จึงนับได้ว่าพวกเราทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองสงขลานี้ และแม้จะเป็นองค์กรเล็กๆก็ตาม แต่พวกเราจะร่วมกันขับเคลื่อน โดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรม ที่พวกเราจะต้องช่วยกันรักษา จึงขอขอบคุณท่านกงสุลใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา ที่ให้เกียรติมาร่วมงานของสมาคมฮกเกี้ยนในค่ำคืนนี้