นายก อบจ.สงขลา สำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการศูนย์การคมนาคมขนส่งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา

    2017-03-20 09:40:50
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา และนายจารึก ไชยประภา หัวหน้าช่างสำรวจจาก อบจ.สงขลา สำรวจพื้นที่ ที่ทางองค์การิหารส่วนจังหวัดสงขลาจะดำเนินการก่อสร้าง โครงการศูนย์การคมนาคมขนส่งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา บนเนื้อที่ 126 ไร่ ให้เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสาร พร้อมทั้งมีศูนย์บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ทันสมัย และครบวงจร โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา