นายก อบจ.สงขลา ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางรุ่งรัตน์ ชัยจิระธิกุล นายกสมาคมโลจิสติกส์ภาคใต้

    2017-03-20 09:38:29
    18 มี.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ช่วยชูสกูล รองประธานสภา อบจ.สงขลา ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางรุ่งรัตน์ ชัยจิระธิกุล นายกสมาคมโลจิสติกส์ภาคใต้ พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคมโลจิสติกส์ภาคใต้ ในโอกาสเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 จิสติกส์ไทยก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 ณ สนาม โรงเรียนศรีนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา