พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

    2017-03-20 09:37:30
    18 มี.ค.60 (9.30) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวพบปะคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ที่มาร่วมทำพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้ถวายพานพุ่มดอกไม้ พร้อมด้วยตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระ้จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานครฯ และเมืองพัทยา ถือเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุด มีรูปแบบการยริหารจัดการโดยประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีอิสระในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ได้ตรงความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว