นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

    2017-03-16 10:13:22
    เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กทม.