นายก อบจ.สงขลา ประชุมสำนักเลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

    2017-03-15 09:17:59
    14 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประชุมสำนักเลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 มิ.ย. - 30 มิ.ย. และกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 35 ซึ่งสงขลาเป็นเจ้าภาพ