นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดการประชุมโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมาย

    2017-03-15 09:08:09
    14 มีนาคม เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดการประชุมโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร การตราข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยมี คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภา ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่จาก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย ข้าราชการจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมการฝึกอบรม ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา ซึ่งมีวิทยากรจาก สำนักกฏหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มาให้ความรู้