ร่วมเป็นเกียรติและทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วันคล้ายวันประกาศจัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ

    2017-03-14 16:15:09
    14 มีนาคม 2560 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติและทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันประกาศจัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ครบรอบ 32 ปี ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ